0 216 599 05 15
0 312 999 94 76
0 532 247 41 53

 ATTIS / Acentem


Büyüyen acenteler için...

Attis / Acentem içeriği temel sigortacılık işlemleri ile sınırlandırılmış küçük/bireysel sigorta aracı kurum uygulamasıdır.Ayrıntılı tek düzen muhasebe uygulamaları ve bilgisayar destekli CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) uygulamaları kapsam dışında bırakılmıştır. Temel ihtiyacı sigorta şirketlerinin, müşterilerinin, çalıştığı tali acente ve prodüktörlerin hesaplarını takip etmek olan acenteler için idealdir.


Sade ve etkin kullanıcı arayüzü

Attis, Windows'un çok görevli çalışma yapısını etkin bir şekilde kullanımınıza açar. Aynı anda birden fazla bilgiyi yönetebilir, aynı anda birden fazla konuyu inceleyebilirsiniz. Dakikalarınızı hatta saatlerinizi alan karmaşık sorgulamaları bir kaç tıklama ile halledebilirsiniz.


Kolay kullanım

Kişisel kullanım için özelleştirilmiş yönetim ekranları ile kullanımı çok kolay ve pratiktir.

Karmaşık işlemler için hazır gelen işlem sihirbazları ve programın her noktasında bulunan yönlerdirme araçları ile bilgisayar ve muhasebeye yabancı kullanıcıların bile kolaylıkla uyum sağlayabileceği bir programdır.


Hızlı başlangıç

Veri aktarım sihirbazı ile, Excel® dosyalarında bulunan müşteri, poliçe, taksit, kambiyo senedi (çek, senet, visa, mail order vs.), kasa ve banka kayıtlarınızı kolayca ve çabucak programa aktarabilir ve hemen programı kullanmaya başlayabilirsiniz.

 

PROGRAM KAPSAMI
Temel Modüller
 Cari Hesap İşlemleri Çalıştığınız sigorta şirketleri, tali acente ve prodüktörleriniz, çalışanlarınız ve müşterilerinize ait cari hesapları takip edebilmenizi sağlayan program modülüdür.
 Poliçe, Tecdit ve Zeyl Kayıtları Ürettiğiniz poliçeler, tecdirler ve zeylleri takip edebilmenizi sağlayan program modülüdür.
 Kambiyo Senetleri Tahsil çekleri, senetleri, banka poslarından yapılan tahsilatları, sigorta şirketlerine ait resmi mail-order ve pos kayıtları ila yapılan tahsilatları, ödeme amacı ile kullandığınız çekler ve kredi kartlarını takip edebilmenizi sağlayan program modülüdür.
 Kasa ve Bankalar Kasa (elden/nakit) ve banka alacaklı cari hesaplar aracılığı ile yaptığınız tahsilat ve ödemeleri, elemanlarınıza ait alt kasaları, banka pos bloke (takas) ve kredi teminat hesaplarınızı takip edebilmenizi sağlayan program modülüdür.
 Hasar Dosyaları Müşterilerinize ait hasarları takip edebilmenizi sağlayan program modülüdür.
 Taksit Takibi Müşteri, tali acente ve prodüktörlerinizin taksitlerini topluca yönetmenizi sağlayan program modülüdür.
 Kapama Bordroları Taksit Kapama sistemi ile çalışan acenteler için sigorta şirketi nezninde kapatılan taksitleri takip edebilmenizi ve mutabakat listeleri oluşturabilmenizi sağlayan program modülüdür.
 Sair Gelir ve Giderler İşletme giderlerinizi ve sair gelirlerinizi takip edebilmenizi sağlayan program modülüdür.
 Dosya ve Doküman Arşivi ...
Ek Modüller ve Araçlar
 Ajandam Yenilenecek poliçeler, tahsil edilecek açık taksitler tahsil edilecek ve ödenecek kambiyo senetleri, günlük hatırlatmaları kolayca takip edebilmenizi sağlaya ve istenildiğinde anlık işletme mali durumunu izleyebildiğiniz günlük yardım aracıdır.
 SMS ve e-posta yayınlama sihirbazı GSM numarası ve e-posta adresi kayıtlı müşterilerinize kolayca ve SMS ve e-posta yayınlamanızı sağlayan araçtır.
 Sigorta şirketlerinden data aktarımı Çalıştığınız sigorta şirketlerinden üretim bilgilerinizi (müşteri, polçe, taksit, adres, teminat, araç vs) aktarabilmenizi sağlayan program modülüdür.
 MsExcel® tablolarından Data Aktarımı MsExcel® tablolarında bulunan cari hesap, poliçe, kambiyo senedi, kasa ve banka hareketi bilgilerinizi kolayca aktarabilmenizi sağlayan program modülüdür.

 

Kybele Yazılım - http://www.kybelesoft.com - Total Hits:302602