0 216 599 05 15
0 312 999 94 76
0 532 247 41 53

 Modül Genel Hatları...Cari Hesaplar


 • Müşteriler için ağaç yapılı (kırılımlı) hesap grupları belirleyebilme.
 • İstendiğinde tüm cari hesap raporlarının, hesap, grup, üst grup, ana grup bazında alınabilmesi.
 • Hesap grubu bazında grup sorumlusu ve satış elemanı belirleyebilme.
 • Tüm cari hesaplar için, istendiği kadar iletişim (adres,telefon,e-posta adresi vs) bilgisi, banka cari hesabı ve kredi kartı bilgisi kaydedebilme.
 • Tüm cari hesaplar için döviz bazında alt hesaplar oluşturabilme ve döviz ayrıntılı cari hesap raporları (örn döviz ayrıntılı hesap ekstresi) alabilme.
 • Sigorta şirketi bazında birden fazla komisyon sözleşmesi tanımlayabilme ve poliçe girişi/transferi sırasında otomatik komisyon hesaplayabilme.
 • Tali acente bazında birden fazla komisyon sözleşmesi tanımlayabilme ve poliçe girişi/transferi sırasında otomatik komisyon hesaplayabilme.
 • Şirket, tali acente, müşteri grubu ve müşteri bazında ödeme planı sözleşmeleri oluşturabilme.
 • Tek tuşla tüm/seçilen/grup hesaplara e-mail ve sms yayımlama.
 • HTML ve RTF formatlı mail oluşturabilme. Mail içeriğine XML kod gömme ve veri tabanı alanlarını mail içeriğine dinamik olarak bağlama. HTML gövdesi için CSS desteği


  Sigorta İşlemleri


 • Detaylı ürün tanımı ve kaydı oluşturabilme (Ürüne bağlı prim,teminat ayrıntısı, fiyatlar (çarpanlar), ek bilgi ve klozlar tanımlayabilme.
 • Poliçe bazında resmi/özel tahsilat planı kaydedebilme ve otomatik finansman kayıtları oluşturma.
 • Tahakkuk kalemi bazında otomatik hesaplama/manuel kayıt imkanı.
 • Poliçe bazında iskonto, asıl ve referans prodüktör komisyon/gider kaydı imkanı .
 • Poliçe bazında Sigorta ettiren / sigortalı / ortak sigortalı belirleyebilme.
 • Prim artıran, prim eksilten, mebdeinden iptal, bilgi değişikliği zeyli kaydı ve zeyl açıklaması kaydı.


  Hasar Dosyaları


 • Ayrıntılı (sigortalı / exper / servis / karşı taraf bilgisi, hasar ve riziko adresi, tahmini / gerçekleşen / ödenen hasar bilgisi, beklenen / alınan / dosyaya eklenen enevrak takibi, hasar notları) hasar dosyası kaydı.
 • Hasar dosyası şirket / sigortalı / exper/servis/poliçe ilişkilendirebilme.
 • Dosya bazında aşama (Dosya açıldı / evraklar bekleniyor/Şirkete intikal/ ödendi / Red vs) takibi ve aşama bazında raporlama.
 • Şirket/müşteri/tali acente/acente bazında hasar raporları alabilme ve hasar/prim oranı takip edebilme.


  Taksit Takibi


 • Poliçe bazında ayrıntılı resmi ve özel tahsilat planı oluşturabilme.
 • Kapama bordroları ile şirket ödemelerinin kolay ve etkin takibi.
 • Şirket mail order (kambiyo) yapısı ile entegre resmi kapama modülü. (Resmi kapama yapılmış poliçelere ait komisyon alacaklarının ödemelere otomatik mahsubu).
 • Şirket/müşteri/tali acente/acente bazında hasar raporları alabilme ve hasar/prim oranı takip edebilme.
 • Poliçe bazında serbest tahsilat planı oluşturabilme ve tahsilat / iptal /tediyeler ve mahsuplar ile söz konusu taksitlerin kolay ilişkilendirilebilmesi.
 • Bir tahsilat ile birden fazla taksidin kapatılabilmesi ve bir taksidin birden fazla taksitle kapatılabilmesi (parçalı taksit tahsilatı).
 • FIFO (İlk giren ilk çıkar) yöntemi ile otomatik taksit (özel tahsilat planı) kapama.


  Finans İşlemleri


 • İstenildiği kadar Kasa Hesabı, Banka Cari hesabı ve Banka Kredi Hesabı tanımlama imkanı.
 • Kasa ve Banka İşlemi (İşlem Mizanseni) tanımlama ile kolay kayıt.
 • Kasa ve banka hesaplarında otomatik oluşan ve otomatik işlem sınıflandıran dövizli alt hesaplar.
 • Banka Cari hesaplarında otomatik açılan ve kambiyo sistemi ile tam entegre çalışan takas ve teminat portföyleri ile esnek kambiyo (çek/senet/visa) hareket takibi.
 • Serbest kambiyo senedi tanımlama imkanı ile, tüm pos cihazlarınız, banka mail order sözleşmeleriniz, Özel kooperatif ve indirim çekleriniz, Sigorta şirketi mail orderları, Keşide ettiğiniz tüm senetler, Ödemelerde kullandığınız tüm kredi kartlarını ayrı ayrı tanımlayabilme.
 • Her kambiyo senedi için sabit takas vadesi ve/veya nakit tahsil komisyonu oranı tanımlayabilme.
 • Tüm kambiyo senetleri için ayrıntılı ve aşamalı hareket (tahsil/tediye/takasa verilme/takibe verilme/ciro edilme vs) takibi imkanı.
 • Poliçe tahsilat planından otomatik kambiyo senedi oluşturma imkanı.
 • Senet kopyalama ile otomatik kambiyo senedi üretme imkanı.
 • Grup işlemler ile bordro oluşturma imkanı.


  Gider Yönetimi


 • Serbest sair gelir ve gider kalemleri tanımlayabilme ve gelir/gider tahakkuku oluşturma.
 • Cari hesaplara entegre gider yönetim sistemi ile, kolay kullanım.


  Tek Düzen Muhasebe


 • Bilgisayarlı muhasebe standardları genel tebliği ve yürürlükte olan muhasebe mevzuatına %100 uyumluluk.
 • XML veri transfer modülü ile her seviyeden LOGO® muhasebe programına veri transferi.
 • LOGOOBJECTS® altyapısı ile TIGER® ve UNITY® serisi muhasebe programlarına tam entegrasyon.
 • Serbest entegrasyon parametreleri seçeneği ile, istediğiniz kırılım ve yapıda hesap planı oluşturabilme imkanı.
 • Anlık muhasebeleştirme.
 • Cari hesaplar için otomatik (kullanıcının belirlediği şablonda) hesap kodu oluşturma.
 • İçeriği (şablonu) kullanıcı tarafından belirlenebilen fiş açıklamaları.
 • Hesap planında döviz bazında kırışım yapabilme ve kur farkı hesabı için nazım hesaplar belirleyebilme imkanı.


  >>Diğer modüller hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle irtibat kurun...
 • Kybele Yazılım - http://www.kybelesoft.com - Total Hits:296600