0 216 599 05 15
0 312 999 94 76
0 532 247 41 53

 Ürün Karşılaştırma Tablosu...

Attis / Acentem,
Attis / Profesyonel-Basic ve Attis / Profesyonel-Open
modelleri karşılaştırması.


Profesyonel Profesyonel
Temel Modüller Acentem Basic Open
 Cari Hesap İşlemleri
      +Dövizli işlemler
      +Dövizli alt hesaplar
      +Komisyon sözleşmeleri yönetimi
      +Ödeme sözleşmeleri yönetimi
      +Gruplandırma ve grup yönetimi
      +Grup sorumlusu yönetimi
 Poliçe, Tecdit ve Zeyl Kayıtları
      +Ürün tanımları yönetimi
      +Asıl/Referans prodüktörler
      +Tahsilat planları yönetimi
      +Teminat yönetimi
      +Ek bilgi (Sigorta konusu) yönetimi
 Kambiyo Senetleri
 Kasa ve Bankalar
      +Dövizli alt hesaplar
      +Takas ve teminat portföyü yönetimi
 Hasar Dosyaları
 Taksit Takibi
 Kapama Bordroları
 Sair Gelir ve Giderler
 Dosya ve Doküman Arşivi
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Acentem Basic Open
 CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
 Görev Yönetimi
 Proje Yönetimi
Muhasebeleştirme ve Muhasebe Acentem Basic Open
 Muhasebeleştirme
 Tek Düzen Muhasebe
 LogoObjects®
Ek Modüller ve Araçlar Acentem Basic Open
 Ajandam
 Yönetici Konsolu
 Microsoft Mail Otorizasyonu
 SMS ve e-posta yayınlama sihirbazı
 Sigorta şirketlerinden data aktarımı
 MsExcel® tablolarından Data Aktarımı
 Sanal POS otorizasyonu
 @Online (On-Line Acente Müşteri Araçları)
 Tali acente veri bütünlüğü hizmeti
 @Online (On-Line Acente Tali Acente Araçları)
     : Modül pakete dahildir.     : Modül ayrıca satılır.

 

Kybele Yazılım - http://www.kybelesoft.com - Total Hits:302598