0 216 599 05 15
0 312 999 94 76
0 532 247 41 53

 Fiyat Listesi...

Attis / Acentem,
Attis / Profesyonel-Basic ve Attis / Profesyonel-Open
modelleri fiyat listesi.


Profesyonel Profesyonel
Temel Modül Kapsamı Acentem Basic Open
 Cari Hesap İşlemleri
      +Dövizli işlemler
      +Dövizli alt hesaplar
      +Komisyon sözleşmeleri yönetimi
      +Ödeme sözleşmeleri yönetimi
      +Gruplandırma ve grup yönetimi
      +Grup sorumlusu yönetimi
 Poliçe, Tecdit ve Zeyl Kayıtları
      +Ürün tanımları yönetimi
      +Asıl/Referans prodüktörler
      +Tahsilat planları yönetimi
      +Teminat yönetimi
      +Ek bilgi (Sigorta konusu) yönetimi
 Kambiyo Senetleri
 Kasa ve Bankalar
      +Dövizli alt hesaplar
      +Takas ve teminat portföyü yönetimi
 Hasar Dosyaları
 Taksit Takibi
 Kapama Bordroları
 Sair Gelir ve Giderler
 Dosya ve Doküman Arşivi
 CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) (6)
 Görev Yönetimi
 Proje Yönetimi
 Muhasebeleştirme
 Ajandam
 Yönetici Konsolu
 Microsoft Mail Otorizasyonu
 SMS ve e-posta yayınlama sihirbazı
 MsExcel® tablolarından Data Aktarımı
 Paket Fiyatı 900.00  1900.00  2900.00 
 Tek Düzen Muhasebe (5,11,12)
Logo® GO® Muhasebe 600.00 
Logo® TIGER® Muhasebe 2000.00 
LogoObjects® (5,15) 1200.00 
 Sigorta şirketlerinden data aktarımı 200.00  300.00  400.00 
 Sanal POS otorizasyonu 500.00  700.00 
 Tali acente veri bütünlüğü hizmeti 700.00 
 @Online (On-Line Acente Müşteri Araçları) (7) 1200.00  1200.00 
 @Online (On-Line Acente Tali Acente Araçları) (7) 1900.00 
 Kullanıcı artırım paketleri (3,4)
+1..+3 kullanıcı / beher kullanıcı için 110.00  220.00  330.00 
+4,+5 kullanıcı / beher kullanıcı için 200.00  300.00 
6+ kullanıcı / beher kullanıcı için 250.00 
 Yıllık güncelleme, bakım ve destek paketleri
1. Kademe
(Ürün güncelleme)
110.00  220.00  330.00 
2. Kademe
(Ürün güncelleme+telefon desteği+uzaktan erişim desteği)
220.00  440.00  660.00 

AÇIKLAMALAR

1. Liste Fiyatları TL Cinsinden, KDV Hariç Fiyatlardır
2. “Lisans fiyatı” olarak belirtilen fiyatlar eğitim fiyatlarını içermez. Eğitim fiyatları ilgili program modellerinin sütunlarında ayrıca belirtilmiştir.
3. Attis ürün grubunda yer alan tüm ürünler, 5 kullanıcıya kadar, MSDE veya Ms SQL 2005 Express Edition üzerinde çalışır. MSDE Attis kurulum CD’si veya LOGO ürünleri kurulum CD’si ile birlikte ücretsiz olarak gelir
4. İlave kullanıcı alınmadan, program tek kullanıcı olarak çalışır. İlk ilave 1 kullanıcı programın aynı anda 2 kullanıcı ile çalışabilmesini sağlar. Kullanıcı artırımı fiyatı hesaplanırken, barem kullanıcı limitleri göz önüne alınır. Örneğin 5 kullanıcı satın alınması durumunda, ilk 3 kullanıcı artırımının fiyatı ilk dilimden kalan 2 kullanıcının fiyatı ise 2. dilimden hesaplanır.
5. Attis Tek Düzen Muhasebe uygulamasında, LOGO Muhasebe ürünlerine entegredir. BASIC modeli sadece GO muhasebe ile XML temelli entegrasyon sağlar. OPEN ve ENTERPRISE modellerinde ise GO (Sadece XML), TIGER veya UNITY muhasebe kullanılabilir. TIGER ve UNITY muhasebede ise LOGOOBJECTS ile ATTIS muhasebe entegrasyonu XML dosya aracılığı gerektirmeden sağlanabilir.
6.@CRM (aCRM) ATTIS’in CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) modülüdür ve bir sigorta aracı kurumunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özelleştirilmiştir. @CRM kullanıcı bağımsız olarak satılır ve satın alınan ilave kullanıcıların tümünden kullanılabilir. ACENTEM modeli @CRM’i desteklemez.
7. @OnLine ATTIS’in On-Line (Web) müşteri uygulamaları arayüzüdür. Açık PHP kaynak kodlu araçlar bütünüdür. PHP destekli sunucular üzerinde çalışır ve grafik tasarımı yapılmış bir Web uygulamasına entegre edilebilir araçlar kitidir. Acentem ve Basic modeli @Online uygulamasını desteklemez
8. Ayrıntılı teminat ve kloz modülü poliçe girişi sırasında, poliçeye ait prim, teminat ve kloz ayrıntısının da girilebilmesini sağlar. Ayrıntılı teminat modülü satın alınmadan, poliçe için sadece “toplan net prim” kaydı sağlanabilir.
9. Dövizli alt hesaplar cari hesap modülünde, ilgili carinin farklı döviz kurları için farklı cari hesaplar ile takip edilebilmesini sağlar.
10. Acentem ve BASIC’den bir üst modele yükseltme, yükseltme tarihinde geçerli olan fiyat listesi esas alınarak, iki model arasındaki fiyat farkının ve ücrete tabi ilave modüller arasındaki fiyat farkının tahakkuk ettirilmesi ile sağlanır. Yükseltme için gerekli olacak diğer hizmetlere ait ücretler ayrıca tahakkuk ettirilir.
11. LOGO Yazılım® ürünlerine ait fiyatlar, bilgi niteliğindedir. Bu ürünlere ait fiyatlar için logo yazılımın yayımladığı güncel fiyat listeleri dikkate alınır.
12. GO Muhasebe ve TIGER-2 Muhasebe için verilen fiyatlar tek kullanıcı muhasebe sistemi için geçerlidir. Kullanıc artırımı ve diğer logo ürünleri için LOGO fiyat listelerine başvurunuz.
15. LOGO Çözüm ortağı geliştirme aracı (LogoObjects) ATTIS uygulaması için Kybele Yazılım tarafından temin edilir. Farklı bir uygulama sebebiyle LOgoObjects lisansı almış kullanıcılar için LogoObjects’in yeniden teminine gerek yoktur.

 

Kybele Yazılım - http://www.kybelesoft.com - Total Hits:302603